Zoeken

Garantie
GARANTIE  HSM GmbH + Co. KG, 88699 Frickingen 

6.1 HSM garandeert dat de goederen vrij zijn van gebreken aan de zaak. Zolang niet uitdrukkelijk schriftelijk iets anders in overeengekomen, is de overeengekomen aard van de zaak, de aard die is omschreven in de door HSM gemachtigde productbeschrijvingen, technische specificaties en aanwijzingen. Openbare verklaringen, aanbevelingen of publiciteit zijn geen bestanddeel van een afspraak over de aard van de zaak, en zij bepalen niet het contractueel bedongen gebruik; in zoverre is § 434, lid 1, derde zin niet van toepassing.

6.2 Vorderingen op grond van gebreken zijn uitgesloten wanneer zij bij kennelijke gebreken niet onmiddellijk schriftelijk, en ten laatste binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen worden gedaan met vermelding van de leveringsbon en het rekeningnummer en met beschrijving van de klachten. Verborgen gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking ervan worden gewraakt en de koper draagt de bewijslast ervan.|

6.3 Als een product van HSM tegen de verwachtingen in gebreken zou vertonen, heeft de klanten overeenkomstig het toepasselijke recht en deze algemene voorwaarden rechten wegens gebreken. Rechten wegens gebreken van de koper worden aanvankelijk beperkt tot het recht op nakoming achteraf. Pas wanneer de nakoming achteraf mislukt, heeft de koper de keuze tussen vermindering van de koopprijs of terugtreding van de overeenkomst. Eventuele rechten op schadevergoeding van de koper in het kader van nummer 7 blijven onaangetast.

6.4 HSM neemt de uitgaven die nodig zijn voor de nakoming achteraf, in het bijzonder vervoer, wegen, arbeids- en materiaalkosten niet over wanneer deze kosten stijgen omdat de goederen achteraf werden overgebracht naar een andere plaats dan de vestiging van de koper, behalve wanneer deze overbrenging kaderen in een normaal gebruik. § 439, lid 3 BGB blijft onaangetast.

6.5 Vorderingen op grond van gebreken verjaren als volgt
• HSM SECURIO wisselstroomtoestellen: 3 jaar
• HSM Classic, Pure en shredstar wisselstroomtoestellen: 2 jaar 
• De garantieverplichting voor shredstar -modellen is beperkt tot de gratis levering van een vervangingstoestel tegen teruggave van het defecte toestel.
• HSM Powerline en ProfiPack: 2 jaar bij gebruik in een ploegendienst; bij gebruik in meerploegendienst is de garantieperiode 6 maanden.
• Andere producten: 1 jaar bij gebruik in een ploegendienst of maximaal 2000 bedrijfsuren; bij gebruik in meerploegendienst is de garantieperiode 6 maanden of maximaal 2000 bedrijfsuren.
• Gebruikte toestellen die niet meer dan twaalf maanden oud zijn: 6 maanden Voor oudere gebruikte toestellen wordt geen garantie overgenomen
   
Relevant tijdstip voor het begin van de verjaring is het tijdstip van overgang van het risico (nummer 5 hoger). Bindende wettelijke verjaringstermijnen blijven onaangetast, in het bijzonder voor opzettelijk handelen of     grove nalatigheid, voor schade aan personen, voor de schending van essentiële contractuele verplichtingen, voor vorderingen op grond van de wet productaansprakelijkheid of op grond van een overgenomen garantie.

6.6 Voor schade op grond van slijtage, verkeerd gebruik, natuurlijke veroudering of een ingreep door een derde gedurende de garantieperiode wordt geen vervanging geboden. Diensten, het instellen en opnieuw instellen van werkstukken zijn niet verschuldigd als garantie.

6.7 De producten van HSM mogen gedurende de volledige gebruiksperiode uitsluitend worden gebruikt in plaatsen die beschermd zijn tegen weersinvloeden. Deze bescherming tegen weersinvloeden moet op de site reeds aanwezig zijn voor de levering, montage en ingebruikneming.

6.8 De bovenstaande garantie is alleen geldig voor de modellen serie die het laatste zijn geproduceerd.